безспорен


безспорен
indisputable, undisputed, undeniable, undoubted
(за истина) irrefutable
нещо безспорно a matter of fact
* * *
безспо̀рен,
прил., -на, -но, -ни indisputable, unarguable, undisputed, undeniable, undoubted; (за истина) irrefutable; \безспоренен факт a matter of fact.
* * *
decided; indisputable{indis`pyutxbl}:an безспорен fact - безспорен факт; irrefutable; undoubted{Xn`dautid}
* * *
1. (за истина) irrefutable 2. indisputable, undisputed, undeniable, undoubted 3. нещо безспорно a matter of fact

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • безспорен — прил. несъмнен, неоспорим, неопровержим, установен, безсъмнен, положителен, недвусмислен, категоричен, очевиден, сигурен, истински, явен, необорим, доказан, действителен прил. верен, надежден, доверен, изпитан …   Български синонимен речник

 • абсолютен — прил. положителен, истински, неоспорим, безспорен прил. установен, категоричен, определен, сигурен, точен, изричен, ясен, безусловен, обезателен, формален прил. повелителен, заповеден, заповеднически, рязък прил. неограничен, пълен, самовластен,… …   Български синонимен речник

 • безсъмнен — прил. безспорен, несъмнен, неоспорим, неопровержим, установен, положителен, недвусмислен, категоричен, очевиден, сигурен, истински, явен, необорим, доказан, действителен …   Български синонимен речник

 • верен — прил. прав, истински, правдив, истинен, достоверен, автентичен, същински, правилен, действителен, правдоподобен прил. точен, непогрешен, математически прил. предан, надежден, доверен, последователен, привързан, придаден, отдаден, изпитан, сигурен …   Български синонимен речник

 • всепризнат — прил. признат, възприет, установен, доказан, общопризнат, безспорен, утвърден прил. известен, всеизвестен, наложил се прил. класически, типичен …   Български синонимен речник

 • възприет — прил. придобит, усвоен, общовъзприет, одобрен, признат, общопризнат, общоприет, безспорен прил. приет …   Български синонимен речник

 • доверен — прил. близък, интимен, свой, приближен прил. искрен, верен, предан, привързан, придаден, сигурен, изпитан, лоялен прил. надежден, несъмнен, безспорен, положителен прил. ползуващ се с доверие, доверчив прил. таен, секретен, посветен в тайна …   Български синонимен речник

 • доказан — гл. изпитан, изпробван, пробван, проверен, безсъмнен, несъмнен, неоспорим, обяснен, обоснован, установен, признат, явен, мотивиран, аргументиран, сигурен, безспорен, неопровержим …   Български синонимен речник

 • изпитан — прил. изследван, проверен, проучен, изучен, пробван, изпробван, сигурен прил. кален, закален, издръжлив, як, здрав, твърд прил. верен предан, опитен прил. неоспорим, точен, верен, познат прил. благонадежден, надежден прил …   Български синонимен речник

 • истинен — прил. истински, действителен, реален, верен, точен, естествен, фактически прил. същински, точно такъв, безспорен прил. неподправен, автентичен прил. правдив …   Български синонимен речник

 • истински — прил. истинен, действителен, реален, верен, точен, естествен, фактически прил. същински, точно такъв, безспорен прил. неподправен, автентичен прил. достоверен прил. верующ, правдив прил. конкретен, съществуващ, настоящ …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.